Llegim en parella

El programa "Llegim en parella" és un programa educatiu que utilitza la tutoria entre iguals (amb alumnes i famílies) per a la millora de la competència lectora.

El programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar.

Les activitats (lectura en parella i comprensió lectora) són altament estructurades i permeten, quan la parella s’hi ha familiaritzat, un ús més ajustat i creatiu.