EQUIP DOCENT

PRIMER CICLE - 1r i 2n

SEGON CICLE - 3r i 4t

TERCER CICLE - 5è i 6è

Tutores de 1r i 2n: Sílvia Ballesteros i Estel Prunell 

Tutores de 3r i 4t: Marta Galindo - Mireia Gàmez i Míriam Vidal - Sara Encesa

Tutors de 5è i 6è: Edu Pallàs i Margarita Guinó

Jacky Camós (English) - Francesc Linares (Educació Física) - Ramon Rodríguez (Música) - Rosa Mari Cervera